XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 19-21 września 2012 we Wrocławiu odbędzie się XV Sympozjum Badań Pisma. Jest to konferencja naukowa o międzynarodowym zasięgu i interdyscyplinarnym charakterze. Począwszy od 1983 roku organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2010 roku po raz pierwszy brałam udział w tej konferencji i wygłaszałam referat poświęcony stabilności pisma w czasie. W tym roku będę miała przyjemność wygłosić krótki referat na temat możliwości rozpoznawania poziomu ekstrawertyczności na podstawie analizy charakterystyk pisma.

W tym roku tematami wiodącymi są:

  1. Najnowsze kierunki kompleksowych badań dokumentów.
  2. Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
  3. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
  4. Psychologia i patologia pisma.
  5. Badania podpisów i paraf.
  6. Badania testamentów.
  7. Poziom kwalifikacji biegłych.
  8. Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.

Konferencja ma trwa 3 dni, podczas których swoje referaty wygłoszą polscy i zagraniczni naukowcy oraz eksperci z placówek pozauniwersyteckich (m.in. z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego – IB KGP).

Zapowiadają się liczne, interesujące wystąpienia. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a szczegółowy program można poznać klikając tutaj

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.