Wielkość podpisu CEO jako wskaźnik kondycji firmy

W ostatnim czasie głośno było o wynikach badań trójki naukowców z Kenan-Flagler Business School z Uniwersytetu w Północnej Karolinie. Dlaczego? Ham, Seybert i Wang sprawdzili czy trafność decyzji podejmowanych przez dyrektorów generalnych (CEO) ma związek z wielkością ich podpisu.

Wyniki badań potwierdziły, że taki związek istnieje. Okazuje się, że im większy podpis mają CEO, tym większe prawdopodobieństwo nadmiernych inwestycji w mniej zyskowne opcje i niższej ogólnej wydajności firmy, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Dyrektorzy generalni, których podpisy są duże, mają też skłonność do odrzucania lub lekceważenia feedbacku zarówno od innych ludzi, jak i będącego efektem ich wcześniejszych decyzji. W efekcie mają niższą stopę zwrotu z aktywów, mimo że inwestują więcej, a także decydują się na wypłacanie mniejszych dywidend.

Badania są tym bardziej ciekawe, że autorzy przeanalizowali podpisy 605 dyrektorów generalnych firm z różnych branży. Zadbali także o wystandaryzowanie pomiaru wielkości podpisu przez wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania.

Jakie zastosowanie praktyczne mają te wyniki? Potwierdzają, że analiza pisma jest przydatnym narzędziem w rekrutacji oraz innych obszarach funkcjonowania HR.

Na koniec warto dodać, że uzyskane wyniki nawiązują do wcześniejszych badań przeprowadzonych przez Zweigenhaft and Marlowe (1973), Zweigenhaft (1977), Jorgenson (1977).

Artykuł Charlsa Hama, Nicholasa Seyberta i Seana Wanga z szczegółowym opisem procedury badawczej dostępny jest on-line.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.