List motywacyjny jako materiał do analizy?

W zeszłym tygodniu pisałam o tym, dlaczego w niektórych ofertach pracy pojawia się prośba o list motywacyjny napisany odręcznie. Jednym z powodów, choć nie jedynym, była chęć przeprowadzenia psychologicznej analizy pisma kandydata na jego podstawie. Czy takie postępowanie jest właściwe?

Continue Reading

Wielkość podpisu CEO jako wskaźnik kondycji firmy

W ostatnim czasie głośno było o wynikach badań trójki naukowców z Kenan-Flagler Business School z Uniwersytetu w Północnej Karolinie. Dlaczego? Ham, Seybert i Wang sprawdzili czy istnieje związek między trafnością decyzji podejmowanych przez dyrektorów generalnych (CEO) a wielkością ich podpisu.

Continue Reading

Analiza pisma w HR cz I

Psychologiczna analizy pisma ręcznego może stanowić jeden z elementów procesu rekrutacji. Według słynnych już wyników badań Schmidt, et al. (1992) oraz Clarka (1992) tę metodę stosuje ponad 85% firm europejskich. A według nowszych danych – w procesach rekrutacyjnych wykorzystuje ją 15,8% firm w Szwajcarii (Köning, Klehe, Berchtold i Kleinmann, 2010). Dlaczego jest to tak popularne narzędzie?

Continue Reading

Możliwości diagnostyczne

W wypowiedziach o psychologicznej analizie pisma ręcznego można dostrzec dwie skrajne tendencję. Z jednej strony, narzędziu temu odbiera się jakąkolwiek trafność i uważa się je za bezużyteczne. Z drugiej – niektórzy traktują tą metodę jako pozwalającą na zdiagnozowania absolutnie wszystkiego. Jak jest w rzeczywistości? Jakie możliwości diagnostyczne daje psychologiczna analiza pisma ręcznego?

Continue Reading