Rozpoznanie talentów u dzieci

Rodzice chcą zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju naturalnych talentów swoich pociech. Jak zapewnić najlepszy start dziecku? Czy analiza pisma może w tym pomóc? Pismo ręczne nadaje się do analizy, jeżeli jest spersonalizowane, czyli ma swój osobisty charakter. Kiedy to się dzieje? Pierwsze oznaki personalizacji pisma widać już po około 2 latach nauki, czyli u dzieci w 3 klasie. Jednak o personalizacji pisma można mówić dopiero pod koniec 5 klasy szkoły podstawowej (Luśnia, 1999). Czyli teoretycznie można byłoby analizować pismo dwunastoletnich dzieci. Problem w tym, że na czas między 12 a 16 roku życia przypada tzw. „kryzys pisma” (Gawda 1999, …

Continue Reading

Ekstrawersja – introwersja w piśmie

Ekstrawersja jest jedną z podstawowych cech uwzględnianych w diagnostyce. Najogólniej mówiąc odpowiada za jakość i ilość interakcji społecznych, czyli kontaktów z innymi. Jest ona również związana z kierowaniem swojej uwagi ku otoczeniu. Jak trafnie rozpoznać ją na podstawie analizy elementów pisma ręcznego?

Continue Reading

Możliwości diagnostyczne

W wypowiedziach o psychologicznej analizie pisma ręcznego można dostrzec dwie skrajne tendencję. Z jednej strony, narzędziu temu odbiera się jakąkolwiek trafność i uważa się je za bezużyteczne. Z drugiej – niektórzy traktują tą metodę jako pozwalającą na zdiagnozowania absolutnie wszystkiego. Jak jest w rzeczywistości? Jakie możliwości diagnostyczne daje psychologiczna analiza pisma ręcznego?

Continue Reading