Skan czy oryginalny rękopis – co lepsze?

Czy zdjęcie tekstu jest wystarczającym materiałem do analizy? Czy bazując wyłącznie na skanie można zrobić pełną analizę pisma? To są pytania, z którymi często się spotykam. Uważam, że nie powinno się przeprowadzać analizy na podstawie skanów, kserokopii czy zdjęć rękopisów. Dlaczego? Przytoczę kilka argumentów.

Continue Reading