Pismo ręczne w 21 wieku

Pozostające w zeszłotygodniowym klimacie pytania „Dlaczego warto pisać ręcznie?”, polecam inicjatywę Handwriting in the 21st Century? An Educational Summit. Jej celem jest uświadomienie roli pisma ręcznego w rozwoju zdolności lingwistycznych, krytycznego myślenia oraz umiejętności czytania i pisania. Inicjatywę zainaugurowała konferencja naukowa z udziałem 7 wybitnych specjalistów, która odbyła się 23 stycznia 2012 roku w Waszyngtonie. Największe wrażenie zrobiło na mnie zestawienie zdjęć aktywności mózgu wykonanych przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Wiedziałam, że ćwiczenie pisma ręcznego zwiększa aktywność mózgu, jednak wizualizacja tego jeszcze bardziej przekonała mnie, że warto pisać ręcznie. Zresztą najlepiej zobaczyć te zdjęcia na własne oczy w raporcie …

Continue Reading

Wielkość podpisu CEO jako wskaźnik kondycji firmy

W ostatnim czasie głośno było o wynikach badań trójki naukowców z Kenan-Flagler Business School z Uniwersytetu w Północnej Karolinie. Dlaczego? Ham, Seybert i Wang sprawdzili czy istnieje związek między trafnością decyzji podejmowanych przez dyrektorów generalnych (CEO) a wielkością ich podpisu.

Continue Reading

Ekstrawersja – introwersja w piśmie

Ekstrawersja jest jedną z podstawowych cech uwzględnianych w diagnostyce. Najogólniej mówiąc odpowiada za jakość i ilość interakcji społecznych, czyli kontaktów z innymi. Jest ona również związana z kierowaniem swojej uwagi ku otoczeniu. Jak trafnie rozpoznać ją na podstawie analizy elementów pisma ręcznego?

Continue Reading

Warto przeczytać: Materiały z XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma

We wrześniu 2012 roku ukazała się książka Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym pod redakcją Z. Kegla oraz R. Cieśli. Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma w 2010 roku. Chcę Wam szczególnie polecić kilka artykułów w niej zamieszczonych.

Continue Reading