Schizofrenia w piśmie

Stosunkowo dużo badań poświęcono na poszukiwanie elementów pisma pozwalających rozpoznać schizofrenię. Choć powstały publikacje, w których wymienia się cechy tworzące tzw. graficzny syndrom schizofrenii, to wyniki badań nie potwierdziły jego istnienia.

Pojęcie tzw. graficznego syndromu schizofrenii wprowadziła Thea Stein-Lewinson (1996; za: Gawda, 1999). Jako typowe dla tego syndromu wyodrębniła kilka cech, a wśród nich między innymi sztywność pisania i brak dynamiczności, a także nierytmiczny impuls.

Podobnie Aline Verbist (1997) te elementy pisma wymieniła jako typowe oznaki osobowości schizoidalnej.

Niestety zarówno poglądy Thei Stein-Lewinson, jak i Aline Verbist nie przeszły weryfikacji empirycznej. To znaczy, wyniki badań (Całkiewicz, 2006; Marcinkowski, 2001; Pascal i Suttell, 1947) nie potwierdziły istnienia grupy elementów pisma typowych dla schizofrenii.

Dla ścisłości chcę dodać, że np. wyniki badań Provenza i współpracowników (1992) ujawniły, że w piśmie osób cierpiących na schizofrenię występują zmiany w aspekcie psychomotorycznym. Jednak nie są one specyficzne dla schizofrenii – podobne zmiany występują np. w przypadku chorób neurologicznych.

Uzyskane wyniki nie dziwią specjalnie. Schizofrenia przybiera różne postacie i ma różny przebieg. Kryteria diagnostyczne opisane w DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) trudno uznać za precyzyjne. Grzegorz Zalewski (1997) analizując schizofrenię na podstawie DSM-IV stwierdził, że w jej przebiegu nie występuje ani jedna cecha, która byłaby identyczna w przypadku wszystkich pacjentów.

Opierając się na wynikach badań i na analizach Zalewskiego, można dojść tylko do jednego wniosku. Na dzień dzisiejszy w oparciu o analizę pisma ręcznego nie można rozpoznać schizofrenii.

Dla dociekliwych literatura:

  1. Całkiewicz, M. (2006). Wybrane problemy badań pisma ręcznego osób chorych psychicznie. W: Z. Kegel, Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka (s. 31-40). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Gawda, B. (1999). Stein-Lewinson ujęcie diagnozy schizofrenii na bazie pisma. W: Z. Kegel (red.), Problemy dowodu z dokumentu. (s. 37-40). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  3. Marcinkowski, J. (2001). Wpływ schizofrenii paranoidalnej na obraz pisma ręcznego. W: W. Lisowska (red.), Czynniki wpływające na obraz pisma (s. 70-106). Warszawa: CLK KGP.
  4. Pascal, G. R. i Suttell, B. (1947). Testing the claims of a graphologist. Journal of Personality, 16, s. 192-197.
  5. Provenza, M., Rosa, S. d., Cavedini, P., Tosoni, F., Alietti, M., Rovey, L., et al. (1992). Abnormalities of psychomotor development in schizophrenia: a rehabilitation perspective. Perceptual and Motor Skills, 75, 747-753.
  6. Verbist, A. (1997). An approach to the schizoid personality through graphometry. Graphology, 42, 33-42.
  7. Zalewski, G. (1997). Psychologiczna analiza schizofrenii, przeprowadzona na podstawie DSM-IV. Czasopismo Psychologiczne, 3 (3), 171-180.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.