Praktyka czyni mistrzem, czyli o ładnym pisaniu

Czy praktyka czyni mistrzem? Po raz kolejny okazuje się, że tak.  Tsu-Hsin Howe wraz z kolegami z New York University przeprowadzili eksperyment, którego wyniki potwierdzają to znane od lat hasło.

Naukowcy  chcieli sprawdzić jakie podejście jest najbardziej skuteczne w terapii zajęciowej dla dzieci, przejawiających trudności z pisaniem, szczególnie w aspekcie czytelności i szybkości. Do swoich badań wybrali dwa najbardziej rozpowszechnione podejścia terapeutyczne:

  1. Praktyczne bazujące na uczeniu się motorycznym, w którym najważniejsza jest praktyka. Czyli im więcej ktoś ćwiczy, tym większą poprawę można zaobserwować.
  2. Oparte na wyrównywaniu deficytów percepcyjno-motorycznych, w którym główny nacisk kładzie się na polepszenie integracji percepcyjno-motorycznej.

Dzieci, biorące udział w eksperymencie, losowo podzielono na dwie grupy (A i B). Ich pismo zostało poddane ocenie pod kątem czytelności i szybkości, zgodnie z wytycznymi narzędzia – Minessota Handwriting Assessmnet (MHA). Następnie każda z grup uczestniczyła w cyklu dodatkowych zajęć (12 spotkań po 40-45 minut). W ich trakcie dzieci z grupy A wykonywały zadania wykorzystujące uczenie się motoryczne, czyli wymagające ćwiczenia nowych ruchów i powtarzania ich. Zadania różniły się trudnością – od prostego przepisywania liter i słów po zadania kompozycyjne. Dzieci z grupy B były angażowane w ćwiczenia poprawiające integrację percepcyjno-motoryczne.

Po cyklu 12 spotkań pismo dzieci zostało ponownie ocenione pod względem czytelności i szybkości. Okazało się, że pismo dzieci z grupy A znacznie poprawiło się pod względem czytelności w porównaniu z pismem dziećmi z grupy B. Autorzy badań dodają, że stopień czytelności pisma dzieci z grupy B tylko nieznacznie zmienił się w efekcie dodatkowych zajęć.

W przypadku szybkości pisania nie zaobserwowano różnic między grupami.

Jakie praktyczne wnioski płyną z tych badań: ćwiczenie i powtarzanie są kluczowymi czynnikami poprawiającymi czytelność pisma. Autorzy dodają, że zarówno dzieci, jak i ich rodzice byli bardzo dumni z wykonania zadania i zaobserwowanej poprawy.

Może warto wrócić do starych metod i regularnie ćwiczyć ładne pisanie?

Dla dociekliwych literatura:

  1. Howe TH.; Roston K.L.; Sheu CF.; Hinojosa J. (2013) Assessing Handwriting Intervention Effectiveness in Elementary School Students: A Two-Group Controlled Study.  The American Journal Of Occupational Therapy, Vol. 67 (1), 19-26.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.