Optymalizacja zespołu i wyłonienie lidera

Kto się nie zmienia, ten ginie. Dlatego co jakiś czas każda firma staje przed koniecznością reorganizacji. Właśnie w takich okolicznościach rozpoczęłam współpracę z Firmą – liderem w branży budowlanej.

Zarząd Firmy chciał zreorganizować dział sprzedaży. Jednym z celów było wyłonienie osoby, która mogłaby w przyszłości wejść w rolę lidera i koordynatora zespołu. Rozważano kandydatury 4 osób – przeprowadzono z nimi rozmowy, dokonano oceny efektywności ich pracy, a także postanowiono określić ich profil psychologiczny wraz z predyspozycjami i talentami w oparciu o analizę pisma ręcznego.

W analizie uwzględniłam 5 aspektów:

  • styl komunikacji,
  • odporność na stres,
  • organizację pracy,
  • styl myślenia,
  • typ przywództwa.

Przebiegała ona dwu etapowo. Na początku powstał indywidualny profil każdej osoby. Następnie zostali oni porównani pod kątem kluczowych kompetencji. Porównanie miało tę zaletę, że pozwalało spojrzeć na kompetencje całościowo oraz zobaczyć je na tle innych osób. Okazało się na przykład, że dwie osoby miały taki sam styl myślenia i komunikacji, ale różniły się sposobem rozwiązywania konfliktów.

Wyniki analizy w formie zbiorczego raportu zostały zaprezentowane w czasie sesji informacji zwrotnej. Efekt? Uzyskano niezależne i wiarygodne źródło informacji, które wraz z innymi wskaźnikami pozwoliło Zarządowi Firmy podjąć bardziej przemyślane decyzje personalne.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.