Jak zbudować zespół?

Jak stworzyć efektywny zespół? Czy GCP Method® może w tym pomóc?

Jak najbardziej! Poniżej znajdziesz case study – opis projektu, który zrealizowałam w jednej firmie.

 

Tytuł projektu: Budowa zespołu zarządzającego firmą

Firma z branży rekruterskiej zatrudniająca około 40 osób. Firma jest w procesie zmiany, w efekcie której chce wprowadzić większą koncentrację na osiąganiu celu, też finansowego. Planowane jest zatrudnienie kolejnych osób w firmie.

Cel: Usprawnienie komunikacji i zwiększenie efektywności wspólnych działań w zespole zarządzającym firmą – Prezes, Executive Director i HR Manager.

Przebieg:

Proces budowania zespołu składał się z 4 etapów zrealizowanych w ciągu 6 miesięcy

Etap 1. GCP Method® – portret psychologiczny w oparciu o analizę pisma ręcznego

Przygotowanie profilu psychologicznego dla każdej osoby z zespołu w oparciu o GCP Method®. Raport z wynikami analizy zawierał informacje o:

 • stylu funkcjonowania (m.in. sposób myślenia, podejmowania decyzji i planowania, otwartość na ryzyko, radzenie sobie ze zmianą),
 • stylu komunikacji i współpracy z innymi (m.in. co wnosi do zespołu, jak reaguje w sytuacjach konfliktowych),
 • emocjonalności i motywacji,
 • stylu przywództwa.

Wyniki omówiono w czasie indywidualnych sesji coachingowych z każdym członkiem zespołu.

Etap 2. Porównanie zespołu i wypracowanie zasad współpracy

Otrzymane profile porównano pod względem różnic i cech wspólnych w następujących obszarach: tworzenie wizji i strategii, komunikacja i współpraca oraz zarządzanie. Porównanie zostało omówione podczas warsztatu „Co nas łączy, co nas dzieli”. Celem warsztatu było:

 • wskazanie różnic, które utrudniają wzajemną komunikację i współpracę (np. różnice w sposobie myślenia mogą utrudniać wzajemne zrozumienie)
 • odkrycie cech wspólnych, które nie tylko sprzyjają lepszemu zrozumieniu, ale również mogą prowadzić do tworzenia niejawnych sojuszy (np. dwie osoby z zespołu miały dużą łatwość w operowaniu na abstrakcyjnym i ogólnym materiale, trzecia za to charakteryzowała się dużą koncentracją na szczegółach. Uświadomienie takiego rozkładu cech w zespole zwiększa wrażliwość na siebie nawzajem i przeciwdziała poczuciu wykluczenia u osoby, która ma inne cechy)
 • wypracowanie nowych zasad współpracy uwzględniających indywidualne preferencje i potrzeby

Etap 3. Efektywne zarządzanie – podstawy umiejętności coachingowych

Warsztat poświęcony wzmocnieniu stylów zarządzania poszczególnych osób z zespołu. Cel warsztatu:

 • porównanie i wzmocnienie indywidualnych stylów zarządzania,
 • wzmocnienie postawy coachingowej w zarządzaniu pracownikami,
 • wypracowanie metod motywowania pracowników.

Etap 4. Sprecyzowanie obszarów władzy i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu

W czasie moderowanej dyskusji Uczestnicy określili jak widzą zakres władzy i odpowiedzialności swój i innych osób. Celem było wykrycie zadań, co do których nikt nie czuje się odpowiedzialny lub do odpowiedzialności poczuwają się dwie osoby. Efektem jest doprecyzowanie zakresu kompetencji decyzyjnych i odpowiedzialności poszczególnych osób w firmie.

Jakie efekty przyniósł cały projekt?

 • Większa świadomość różnic indywidualnych i łatwiejsza ich akceptacja.
 • Efektywniejsza komunikacja i lepsze zrozumienie.
 • Subiektywnie odczuwane mniejsze napięcie.
 • Mniejsza liczba konfliktów.
 • Wzmocnienie efektu synergii działań zespołu zarządzającego.
 • Przyspieszenie procesu zmiany i mniejsze koszta związane z procesem transformacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.