Jak wygląda proces analizy pisma?

Jak wygląda proces przygotowania profilu psychologicznego na bazie pisma ręcznego. Jedni myślą, że to wielogodzinna, żmudna praca. Inni za to przypuszczają, że wystarczy spojrzeć na próbkę pisma i już wszystko wiadomo. Ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Jak więc jest?

Pełna analiza pisma ręcznego składa się z kilku etapów, dlatego nie da się jej przeprowadzić w ciągu przysłowiowych pięciu minut. Jednocześnie nie jest też wielogodzinnym procesem.

Na cały proces składają się cztery etapy:

  1. pomiar charakterystyk pisma,
  2. wybór wskaźników diagnostycznych opracowanych w badaniach,
  3. przygotowanie profilu w formie Raportu Indywidualnego,
  4. sesja informacji zwrotnej.

Gdy dostanę próbkę pisma, to na początku sięgam po cyrkiel, linijkę i kątomierz. Dzięki nim mogę zmierzyć lub oszacować większość z około 50 charakterystyk pisma. Elementów pisma nie mierzy się „na oko”, gdyż kluczową rolę odgrywa dokładność pomiaru. Są też cechy pisma, które nie można zmierzyć, a za to się je zlicza (np. kształty girlandowe i arkadowe). Pierwszy etap jest kluczowy dla przygotowania trafnego profilu. Dlatego wspomnę tu o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, osoba dokonująca pomiaru cech pisma musi mieć odpowiednie kompetencje, czyli wiedzieć w jaki sposób mierzyć cechy pisma. Po drugie, do analizy nadają się tylko oryginalne rękopisy. Skany niestety nie są dobre (o tym dlaczego przeczytacie tutaj).

W pierwszym etapie określam około 50 cech pisma. Przy wyborze wartości cechy (np. nachylenie w prawo, lewo, prostopadłe czy zmienne) stosuję zasadę dominanty, czyli za charakterystyczną przyjmuję taką wartość zmiennej, która występuje w próbce najczęściej. W mojej metodzie pomijam takie cechy jak umiejscowienie kropki w literze i czy wysokość kreseczki w literze t. Wyniki badań ujawniają ich niską wartość diagnostyczną, co oznacza, że nie ma w nich zawartych zbyt dużo informacji.

Znając wartości 50 charakterystyk pisma mogę je odnieść do wskaźników, które opracowałam w ramach badań naukowych. Czyli np. jeżeli w badanym piśmie strefa śródlinijna jest szeroka, duża (ma powyżej 4 mm), występuje duży nacisk oraz dominuje girlandowy kształt liter to znaczy, że mam do czynienia z ekstrawertykiem. Wraz z doświadczeniem to wnioskowanie idzie coraz szybciej i w miarę równolegle z trzecim etapem, czyli sporządzeniem profilu w formie Raportu Indywidualnego. Więcej informacji o tym, co zawiera Raport Indywidualny w pełnej formie znajdziecie tutaj.

Gdy Raport jest gotowy, umawiam się na sesję informacji zwrotnej, która jest integralną częścią całego procesu. Oczywiście teoretycznie łatwiej byłoby wysłać Raport mailem i na tym zakończyć. Jednak w takiej sytuacji Uczestnik badania traci do 70% informacji. Omówienie wyników to nie tylko powiedzenie co wyszło, to szansa na rozwianie wątpliwości i wspólne poszukanie możliwości wykorzystania nowej wiedzy w praktyce.

Ile to wszystko zajmuje czasu? Przygotowanie Raportu (czyli etapy 1-3) można zrealizować w ciągu jednego dnia. W zależności od próbki i obszerności zamówienia (pełen Raport czy tylko wybrane moduły) czas pracy dochodzi do 8 godzin. Sesja informacji zwrotnej to około 1-1,5 godziny.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.