Jak wnioskować na podstawie pisma?

Ekstrawertyk pisze w prawo, a pochylenie pisma w lewo świadczy o introwersji. W internecie i różnych czasopismach rozrywkowych można znaleźć proste instrukcje jak na podstawie jednej cechy pisma rozpoznać cechy osobowości. Ile w nich jest prawdy? Szczerze mówiąc – niewiele. Dlaczego? Ponieważ w analizie pisma ręcznego kluczowe są złożone, wielozmiennowe wskaźniki.

Już w 1943 roku w swoim artykule Pascal podkreślał, że metoda grafologiczna musi bazować na złożonych wskaźnikach. Uważał, że szukanie zależności między jedną cechą psychologiczną (np. potrzebą dominacji) a jedną charakterystyką pisma skazane jest na porażkę. Dlaczego? Ponieważ takie zależności mają małą trafność – ledwo przekraczającą poziom losowy.

Sytuacja zmienia się za to diametralnie, gdy zastosuje się korelacje wielokrotną (czyli taką która potrafi sprawdzić zależność między kilkoma charakterystykami pisma a cechą psychologiczną). Wtedy trafność wskaźników rośnie aż do poziomu 0,8.

O konieczności wykorzystywania w diagnozie całych zespołów charakterystyk pisma pisali również Rooij i Hazelzet (1997).

W moich badaniach też zauważyłam taką zależność. Gdy algorytm bazował tylko na jednej charakterystyce pisma (np. na wielkości liter w strefie śródlinijnej), trafność klasyfikacji ledwo przekraczała 0,5. Gdy wykorzystywał kilka elementów grafizmu (np. wielkość i szerokość liter w strefie śródlinijnej oraz stopień kątowości), trafność wznosiła się nawet do poziomu 0,8.

Wniosek? Jeden element pisma nic nie znaczy. Dopiero zespół charakterystyk pisma pozwala trafnie rozpoznać cechy psychologiczne.

Dla dociekliwych literatura:

  1. Górska, Z. i Janicki, A. Recognition of Extraversion Level Based on Handwriting and Support Vector Machine, Perceptual and Motor Skills, 114, 3, 857-869.
  2. Pascal, G. R. (1943). The analysis of handwriting: a test of significance. Character and Personality, 12 (2), 123-144.
  3. Rooij, J. J. i Hazelzet, A. M. (1997). Graphologists’ assessment of extraversion compared with assessment by means of a psychological test. Perceptual and Motor Skills, 85 (3), 918-928.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.