Hanna Malicka o GCP METHOD®

Analiza grafologiczna mojego pisma dokonana przez Panią Zuzannę Górską, wykazuje cechy wysokiej zgodności z prezentowanymi przeze mnie cechami charakteru. (…) prawdopodobieństwo moich reakcji w określonych sytuacjach cechuje się wysokim stopniem zgodności z rzeczywistością. Jestem pełna uznania dla trafności i wnikliwości analizy grafologicznej zrobionej przez Panią Zuzannę i zachęcam do stosowania tej metody jako jednej z wielu w ocenie potencjału badanych osób.

Hanna Malicka