Czy każdy tekst nadaje się do analizy?

No właśnie czy każdy odręcznie napisany tekst nadaje się do analizy? Jakie wymagania powinien spełniać rękopis, żeby nadawał się do przeprowadzenia psychologicznej analizy pisma? Poniżej odpowiedź na pytanie przesłane przez jednego z czytelników.

Czy każdy tekst nadaje się do analizy. Według mnie – nie. Psychologiczna analiza pisma ręcznego powinna być przeprowadzana na podstawie tekstu przygotowanego do celów badania. Czyli osoba powinna mieć świadomość, że pisze tekst po to, aby na jego podstawie przeprowadzona została diagnoza psychologiczna. To, co pisze (czyli treść) nie ma znaczenia, gdyż interesująca jest wyłącznie warstwa graficzna (czyli to, jak pisze). Najlepiej gdy tekst jest napisany prozą, a nie np. wierszem lub w formie dialogu. Dlaczego? Ponieważ w tej drugiej sytuacji nie można wykorzystać części wskaźników (np. związanych z marginesami) i w konsekwencji wyniki psychologicznej analizy pisma ręcznego są uboższe.

Jeżeli analizę pisma ręcznego traktujemy jako narzędzie psychologiczne, to próbka pisma powinna być sporządzana w wystandaryzowanych warunkach. Sporządzenie próbki pisma to jak udzielenie odpowiedzi na skali w klasycznym teście psychologicznym. Dlatego, żeby uzyskać wiarygodne wyniki należy ujednolicić (wystandaryzować) warunki dla wszystkich Uczestników badania. To ujednolicenie powoduje minimalizacje wpływu czynników zewnętrznych, a zaobserwowane różnice w wynikach (charakterystykach pisma) między osobami są efektem różnic w ich osobowości.

Konieczność ujednolicania (standaryzacji) warunków lubię tłumaczyć na przykładzie testu badającego IQ. Można go rozwiązywać w pociągu w zatłoczonym przedziale. Tylko, czy uzyskamy wtedy prawdziwy wynik? Raczej nie. Będzie on wypadkową naszej inteligencji i wpływu czynników zakłócających (np. stresu wywołanego przez współpasażera, który czyta nam przez ramię i komentuje nasze odpowiedzi w teście 😉 ).

Jako podsumowanie wypunktuje wymagania, które powinna spełniać próbka pisma nadająca się do analizy:

  • tekst do przepisania powinien mieć formę opisu (zwartego tekstu) o dowolnej treści oraz składać się z min. 150 – 170 wyrazów lub zajmować około ¾ strony formatu A4;
  • pod tekstem należy się podpisać w typowy dla siebie sposób;
  • rękopisy powinny zostać sporządzone na białych, gładkich kartkach formatu A4;
  • ważne jest, aby w trakcie pisania osoba siedziała w wygodnej pozycji przy stole oraz pod kartkę, na której pisze, miała podłożone 2 dodatkowe kartki;
  • tekst może być sporządzony dowolnym środkiem pisarskim (długopis, pióro, cienkopis), powinno to być najczęściej używane przez daną osobę narzędzie pisarskie;
  • sporządzając tekst do analizy osoba powinna pisać w typowym dla siebie tempie, w naturalny sposób.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.