Ekstrawersja – introwersja w piśmie

Ekstrawersja jest jedną z podstawowych cech uwzględnianych w diagnostyce. Najogólniej mówiąc odpowiada za jakość i ilość interakcji społecznych, czyli kontaktów z innymi. Jest ona również związana z kierowaniem swojej uwagi ku otoczeniu. Jak trafnie rozpoznać ją na podstawie analizy elementów pisma ręcznego?

Continue Reading

Warto przeczytać: Materiały z XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma

We wrześniu 2012 roku ukazała się książka Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym pod redakcją Z. Kegla oraz R. Cieśli. Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma w 2010 roku. Chcę Wam szczególnie polecić kilka artykułów w niej zamieszczonych.

Continue Reading

Analiza pisma w HR cz I

Psychologiczna analizy pisma ręcznego może stanowić jeden z elementów procesu rekrutacji. Według słynnych już wyników badań Schmidt, et al. (1992) oraz Clarka (1992) tę metodę stosuje ponad 85% firm europejskich. A według nowszych danych – w procesach rekrutacyjnych wykorzystuje ją 15,8% firm w Szwajcarii (Köning, Klehe, Berchtold i Kleinmann, 2010). Dlaczego jest to tak popularne narzędzie?

Continue Reading

Skan czy oryginalny rękopis – co lepsze?

Czy zdjęcie tekstu jest wystarczającym materiałem do analizy? Czy bazując wyłącznie na skanie można zrobić pełną analizę pisma? To są pytania, z którymi często się spotykam. Uważam, że nie powinno się przeprowadzać analizy na podstawie skanów, kserokopii czy zdjęć rękopisów. Dlaczego? Przytoczę kilka argumentów.

Continue Reading