Analiza pisma w teatrologii

Jednym z ostatnich moich projektów było przeprowadzenie analizy pisma ręcznego trójmiejskiego malarza, grafika, twórcy teatru studenckiego na potrzeby interdyscyplinarnej pracy doktorskiej mgr Martyny Groth z Uniwersytetu Gdańskiego.

Analizie poddano 5 dokumentów – prywatnych, odręcznych notatek sporządzone przez Artystę na przestrzeni paru dziesięciu lat (od 1967 roku do 2012). Miały one różną długość – od kilku słów po dwustronicową notę biograficzną. Nie był to idealny materiał do badań, przez co w diagnozie nie można było wykorzystać wszystkich wskaźników. Jednak sam projekt był nietypowy i bardzo ciekawy, dlatego zdecydowałam się go podjąć.

Celem analizy było stworzenie profilu osobowości Artysty (oczywiście za jego zgodą) pod katem takich cech jak: (1) styl funkcjonowania, w tym dynamizm działania, sposób myślenia, planowanie oraz podejmowanie decyzji; (2) współpraca z innymi i komunikowanie się, w tym sposób nawiązywania i budowania relacji oraz adaptacja do środowiska i sposób funkcjonowania w grupie, a także (3) emocjonalność. Sprawdzałam też stabilność pisma w czasie, której brak mógłby wskazywać na ewentualne zmiany w osobowości. Szczególnie ten drugi aspekt badania – zmiany pisma na przestrzeni lat – był bardzo ciekawy.

Z oczywistych względów wyniki badania są poufne i nie mogę ich tu przytoczyć. Osoby zainteresowane odsyłam do pracy Pani Martyny Groth, której to obrona przewidywana jest na koniec 2013 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.