Analiza pisma w HR cz I

Psychologiczna analizy pisma ręcznego może stanowić jeden z elementów procesu rekrutacji. Według słynnych już wyników badań Schmidt, et al. (1992) oraz Clarka (1992) tę metodę stosuje ponad 85% firm europejskich. A według nowszych danych – w procesach rekrutacyjnych wykorzystuje ją 15,8% firm w Szwajcarii (Köning, Klehe, Berchtold i Kleinmann, 2010). Dlaczego jest to tak popularne narzędzie?

Najprostsza odpowiedź brzmi – ponieważ jest skuteczne. Skuteczne, czyli dostarcza informacji, które pozwalają na podjęcie trafnej decyzji odnośnie wyboru odpowiedniego kandydata.

Można też powiedzieć inaczej – mając wyniki z analizy pisma, można ocenić na ile kandydat pasuje osobowościowo do organizacji, a także jaka jest szansa na efektywną współpracę. Oceny tej można dokonać przed zatrudnieniem osoby, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko i koszta związane z co najmniej 3-miesięcznym okresem próbnym.

Na podstawie psychologicznej analizy pisma ręcznego można stworzyć wieloaspektowy profil osobowości, czyli poznać osobę pod kątem:

  • preferowanego styl funkcjonowania (myślenia, działania, podejmowania decyzji, planowania)
  • sposobu nawiązywania relacji oraz typowego dla niej przebiegu procesu integracji z grupą
  • nastawienia na współpracę czy rywalizację
  • prezentowanego typu przywództwa
  • jej mocnych stron oraz obszarów, które mogą stanowić wyzwanie
  • czynników, które będą ją motywować.

Tego typu informacje nie tylko pomagają wybrać najlepszego kandydata, ale też stanowią pomoc dla przełożonego w zarządzaniu i motywowaniu nowego pracownika.

Inną zaletą tej metody jest trudność w manipulowaniu odpowiedziami. W tradycyjnych testach, gdy oceniamy siebie na skali, stosunkowo łatwo przewidzieć jaka odpowiedź jest „właściwa” – oczekiwana przez pracodawcę. A nawet gdy osoba nie zamierza świadomie manipulować wynikami, to nieświadomie może oceniać siebie z perspektywy Ja idealnego (czyli jaka chce być), a nie Ja realnego (jaka jest). W psychologicznej analizie pisma ręcznego nie ma jednego właściwego charakteru pisma. Dodatkowo jeżeli osoba próbuje celowo zmienić swój charakter, to w jej rękopisie często można dostrzec niekonsekwencje wskazujące na zamierzone zmiany w piśmie. W efekcie manipulowanie odpowiedziami jest prawie niemożliwe.

Warto również zauważyć małą czasochłonność przygotowania materiału do analizy. Przepisanie tekstu zajmuje średnio 10 minut. W  tej metodzie cenię również jej opisowy charakter. Oczywiście powoduje to wydłużenie pełnego opracowania wyników, czyli więcej pracy dla mnie. Jednak dla odbiorcy jest to lepsze. Według Was, które zdanie jest lepsze?

  • Towarzyskość  – niskie wyniki (3 punkty)
  • Charakteryzuje ją niski poziom motywacji do nawiązywania nowych znajomości. Woli przebywać w mniejszej grupie znanych jej osób oraz ma dość dużą tolerancję na samotność.

Opisowy charakter wyników ułatwia przełożenie ich na praktyczne działania i codzienne, zawodowe sytuacje.

I na koniec równie ważna zaleta – psychologiczna analiza pisma ręcznego jest metodą obiektywną, dającą równe szanse wszystkim badanym.

Planuję rozwijać ten temat i w kolejnych postach bardziej szczegółowo opisać wyniki badań dotyczące możliwości rozpoznawania m.in. stylu przywództwa czy przedsiębiorczości na podstawie analizy pisma ręcznego.

Wszystkich zainteresowanych kompetencjami opisywanymi w Raporcie Indywidualnym na potrzeby procesu rekrutacji odsyłam na moją stronę firmową.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.