Warto przeczytać: Materiały z XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma

We wrześniu 2012 roku ukazała się książka Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym pod redakcją Z. Kegla oraz R. Cieśli. Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma w 2010 roku. Chcę Wam szczególnie polecić kilka artykułów w niej zamieszczonych.

S. Skubisz-Ślusarczyk oraz I. Zieniewicz zajęły się problemem dysgrafii. Autorki nie tylko opisują cechy pisma dysgraficznego, którymi są m.in.: nieudolne odtwarzanie liter i połączeń, zła proporcja liter, niezachowywanie odpowiednich odstępów między literami i wyrazami czy zmiana kierunku pisma, ale również omawiają kilka przykładów pisma osób dysgraficznych.

B. Gawda i M. Szepietowska przedstawiły wyniki badań nad znamionami lęku w piśmie ręcznym, z których wynika, że napięcie emocjonalne oddziałuje głównie na cechy motoryczne i konstruktywne, natomiast nie ma wpływu na cechy wielkościowe. Jednocześnie stwierdzono dużo większy wpływ lęku na warstwę treściowo-językową niż graficzną pisma.

T. Widła opisuje proces rehabilitacji pisma u dwóch osób – jednej ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym oraz drugiej z rozpoznaniem paraplegii pourazowej. Formułuje on ciekawy wniosek, iż nawyk pisarski można w pełni zrehabilitować. Owa rehabilitacja polega na odtworzeniu dawnej postaci nawyku pisarskiego dzięki pobudzeniu pamięci kinestetycznej.

J. Grębowiec-Baffoni przybliża zagadnienia związane z włoską szkołą grafologiczną Morettiego i ich zastosowanie w kryminalistycznej ekspertyzie pismoznawczej.

Ciekawe są również artykuły M. Leśniaka o metodologicznych i metodycznych problemach ekspertyzy pisma oraz R. Ptaka o komputerowym pomiarze wybranych cech graficznych, a także A. Felusia poświęcony dezintegracji pisma na przestrzeni kilku lat u osoby cierpiącej na postępującą chorobę neurologiczną.

W książce znajduje się również mój artykuł poświęcony problematyce rzetelności metody jaką jest psychologiczna analiza pisma ręcznego.

Warto sięgnąć po tę książkę. Polecam!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.