Poniżej znajdują się opisy wybranych, zrealizowanych przeze mnie projektów niekomercyjnych.

Jeżeli interesują Cię projekty komercyjne, to zajrzyj tutaj.

Największym, jak dotychczas, projektem był doktorat Analiza pisma ręcznego jako metoda diagnozowania osobowości. Podejście psychometryczne. Jego realizacja trwała on od października 2005 do września 2011 roku. Obrona odbyła się w grudniu 2012 roku. Głównym celem badań było sprawdzenie czy istnieje zależność między cechami osobowości a charakterem pisma. Aby go zrealizować przebadałam ogromną próbę  (ponad 1000  osób) i wykorzystałam nowoczesne algorytmy matematyczne należące do data mining (stosowane również np. przy rozpoznawaniu emocji w głosie lub emocji na podstawie wyników funkcjonalnego rezonansu magnetycznego).

Każda osoba badana wypełniała testy psychologiczne i sporządzała próbkę pisma. Po dwóch tygodniach sporządzała kolejną próbkę pisma, ponieważ chciałam sprawdzić stabilność grafizmu (pisma) w czasie (to był dodatkowy cel badań). Następnie każda próbka pisma była opisywana za pomocą 48 charakterystyk pisma, mających różną liczbę podkategorii (np. nachylenie pisma ma 4 podkategorie: w lewo, prostopadłe, w prawo oraz chwiejne). Po przekształceniu kodów charakterystyk pisma na system binarny powstało łącznie 205 zmiennych opisujących każdą próbkę pisma.

Na podstawie wyników z testów psychologicznych, osoby badane zostały podzielone na klasy np. o niskim, średnim i wysokim poziomie otwartości na doświadczenie. Następnie algorytm wykorzystując różne grupy charakterystyk pisma dążył do przyporządkowania osoby do prawidłowej klasy. Współczynnik dokładność przyporządkowania określał poziom trafności wskaźnika, czyli jak trafnie na podstawie pisma ręcznego można oszacować poziom danej cechy psychologicznej.

Wyniki ujawniły wysoką trafność i rzetelność analizy pisma. A na ich podstawie powstała autorska metoda GCP Method.

————————————————————————————————————————————

Oprócz doktoratu zaangażowałam się też w inne badania i projekty.

W czerwcu 2013 roku w ramach cyklu spotkań Kawa i Czasopisma  miałam przyjemność wraz z Agnieszką Kozłowską z Fundacji Otwarty Kod Kultury prowadzić spotkanie poświęcone komunikacji wizualnej czasopism. Relacja ze spotkania znajduje się tutaj.

————————————————————————————————————————————

W 2012 przygotowałam analizę pisma ręcznego trójmiejskiego malarza, grafika, twórcy teatru studenckiego na potrzeby interdyscyplinarnej pracy doktorskiej mgr Martyny Groth z Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

————————————————————————————————————————————

We wrześniu 2010 roku na konferencji w San Marino zaprezentowałam wyniki badań podłużnych (badane są te same osoby w dłuższym okresie czasu np. przez 3 lata) – The effects of handwriting rehabilitation of dyslectic children with delayed bone age – two case studies. W badaniach uczestniczyło dwóch chłopców ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową i dysgrafią oraz opóźnionym wiekiem kostnym. W ramach projektu analizowałam rozwój ich pisma ręcznego na przestrzeni kilku lat, w przypadku:

  • M.K. (ur. 1996) był to okres od 2004 do 2008 roku, czyli uczestniczył w badaniach od 8 do 12 roku życia
  • K.P. (ur. 1997)- od 2006 do 2008 roku, czyli uczestniczył w badaniach od 9 do 11 roku życia.

W czasie trwania projektu chłopcy uczęszczali na zajęcia wyrównawcze do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie, gdzie m.in. wykonywali różne ćwiczenia grafomotoryczne na materiale niewerbalnym (np. rysowanie szlaczków) i werbalnym (np. przepisywanie sylab, wyrazów). Celem projektu było sprawdzenie efektywności tego typu terapii grafomotorycznej w przypadku dzieci z opóźnionym wiekiem kostnym. Wyniki sugerują, że tego typu ćwiczenia zapobiegają pogorszeniu się jakości pisma dzieci, jednak tylko w niewielkim stopniu ją polepszają.

————————————————————————————————————————————

W roku akademicki 2008/2009  postanowiłam przyjrzeć się wzorcom kobiecości w popkulturze. Jako obiekt badań wybrałam bohaterów, w pewnym sensie kultowego już, filmu Dziennik Bridget Jones. Na podstawie analizy ich zachowań zostały stworzone profile osobowościowe w oparciu o Pięcioczynnikową Teorię Osobowości Costy i McCrae. Na przykład w odniesieniu do głównej bohaterki sędziowie kompetentni uznali, że jest to typ raczej ekstrawertywny, charakteryzujący się średnią neurotycznością i ugodowością, a także niską otwartością na doświadczenie i niską sumiennością.

Całościowe wyniki analizy zaprezentowałam w październiku 2009 roku na konferencji Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem zorganizowanej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jednym z wniosków końcowych referatu było to, że historia Bridget to w gruncie rzeczy współczesna wersja bajki/mitu o byciu odnalezioną i uwolnioną (tak jak Śnieżka, Kopciuszek i wiele innych), a jej fenomen polega na tym, że Bridget jest postacią, z którą łatwo się zidentyfikować. Wiele kobiet czuje się zagubionych; ma matki, które próbują sterować ich życiem; nie do końca odnajduje się w swoim życiu; a także niezbyt wie co chcą robić w swoim życiu, czy inaczej nie ma pomysłu na samą siebie.

Ciekawym było też odniesienie tendencji do nadinterpretacji zdarzeń (takich jak np. wspólny wyjazd na weekend jako początek wielkiej miłości) w kontekście koncepcji ucieczki przed lękiem przed samotnością i odniesienie tego do koncepcji osamotnienia człowieka rozwijanej przez Fromma.

————————————————————————————————————————————

W roku akademickim 2006/2007 zaangażowałam się w projekt Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW. Temat naszego projektu brzmiał Nadzieja podstawowa i doświadczenie emocjonalne w grupach modlitewnych o specyfice maryjnej, a jego wyniki zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji Personality and Religion, która odbyła się w październiku 2007 roku na UKSW.

Jako bazę teoretyczną dla badań wybraliśmy teorię dialogowego Ja Huberta J.M. Hermansa oraz koncepcję nadziei podstawowej Erika Eriksona. Metodę Konfrontacji z Sobą Hermansa wykorzystaliśmy do zbadania ogólnego doświadczenia emocjonalnego, samopoczucia idealnego oraz trzech rodzajów doświadczenia modlitwy: modlitwy do Boga, modlitwy za pośrednictwem Maryi oraz modlitwy wspólnotowej. Do pomiaru nadziei podstawowej wykorzystaliśmy Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12), opracowany przez Jerzego Trzebińskiego i Mariusza Ziębę – dzięki niemu chcieliśmy sprawdzić czy i jak sposób przeżywania najbardziej dialogowego z doświadczeń religijnych – doświadczenia modlitwy – może być powiązany z nadzieją podstawową.

Wyniki okazały się bardzo ciekawe i tak złożone, że nie dam rady opisać ich w kilku zdaniach. Mówiąc bardzo ogólnie zauważyliśmy różnicę w cechach wewnętrznego dialogu (modlitwy) skierowanej bezpośrednio do Boga oraz za pośrednictwem Maryi. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do artykułu opublikowanego w książce pod redakcją H. Gasiula i E. Wrocławskiej-Warchali Personality and Religion.